Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informatii aici
OK
0751 220 036
Programare

Notă informare pacienți

 

SC ESTET DENT SRL

 

BRAILA, str. Plevna nr. 280, Bl. 14, parter

 

INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal a pacientilor

 

De ce avem nevoie de datele dumneavoastra?

Pentru identificare și pentru a va putea oferi acces la serviciile medicale descrise mai jos. Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale utilizate în cadrul serviciilor se face în baza prevederilor legale specifice din domeniul medicinei dentare precum si in baza Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal.

 

Ce date prelucram?

Nume, prenume, domiciliu,  semnătura, număr telefon, informatii financiare in cazul platii cu cardul, datele privind sănatatea (conform Fisei de medicale), date biometrice prin intermediul sistemului CCTV, date privind sanatatea  prelucrate in urma efectuarii procedurilor medicale, rezultate radiologii si orice alte date cu caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor mai jos enumerate.

 

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

În temeiul îndeplinirii atribuțiilor legale ce ne revin conform legii  prelucrarea datelor personale se utilizeaza in urmatoarele scopuri: verificarea identitatii persoanei la receptie, cabinete medicale,  casierie; intocmirea sau actualizarea fisei medicale; contactarea telefonica in legatura cu programarile prin intermediul serviciilor telefonice; inregistrarea in documentele specifice unitatii si domeniului de activitate. Temeiul legal al prelucrarii datelor personale este executarea unui contract/comanda al carei parte sunteti (art. 6,1 lit c) si medicina preventiva si diagnosticarea (art. 9.2 lit h).

 

Principiile prelucrării, interesul legitim

Prelucram datele dumnavoastra cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență. În anumite condiții, datele personale ale clienților pot fi prelucrate în interes legitim. În aceste cazuri interesul legitim a fost documentat, evaluat și acesta nu aduce atingere intereselor sau drepturilor și libertăților persoanei tale.

 

Perioada de stocare

Datele tale vor fi stocate pentru perioada necesară realizării activitatii precum și suplimentar în baza unei obligații legale

 

Drepturile dumneavoastra

Dreptul de informare și de acces la date, Dreptul de rectificare a datelor, Dreptul de opoziție la utilizarea datelor, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment, Dreptul de a fi uitat.

 

Cum îți poți exercita drepturile?

Orice solicitare în legatură cu oricare dintre drepturile dumneavoastra sau plângere în legatură cu modul în care va prelucrăm datele cu caracter personal se va transmite în scris la sediul nostru sau la adresa de e-mail: contact@stomatologie-braila.ro,  în atenția responsabilului cu protecția datelor. În cazul în care nu sunteti mulțumit(ă) de soluția primită, puteti contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro